พายุโซนร้อน “พระพิรุณ” เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่น อุตุฯ ยันไม่กระทบไทย