ย้อนคำพูด “ครูบาบุญชุ่ม” ทำพิธี 2 รอบ ก่อนเจอ 13 ชีวิต