จิตอาสาชาวไทยขอบคุณ “ฮีโร่ต่างชาติ”ร่วมช่วย13ชีวิต