"บิ๊กป้อม"สวนสื่อนอกไม่รู้จริง เสนอข่าวเตรียมอาหารอยู่ได้4เดือน