ธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ธนบัตรแบบใหม่ 500 และ1000 บาท 28 ก.ค.นี้