“หมอภาคย์” ใช้วิธีรักษาแผลแบบ “มนุษย์กบ” ดูแล 13ชีวิตติดถ้ำหลวง