อุตุฯ เผย ภาคตะวันออก-ใต้ ฝนฟ้าคะนอง อันดามันคลื่นสูง 2 เมตร