สกย.จับมือกรมอุทยานฯปลูกไม้ยืนต้น-หวาย 1,000 กล้า จ.น่าน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สกย.จับมือกรมอุทยานฯปลูกไม้ยืนต้น-หวาย 1,000 กล้า ที่ดอยภูคา จ.น่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TOP ประเด็นร้อน