ประชาชนร่วมอาลัย “จ่าเอกสมาน” ทอท.เปิดบัญชีระดมเงินช่วยครอบครัว