"สมคิด" ชี้ไทยอยู่ในช่วงเหมาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน