เคลียร์ถนน-รับนร.กลับบ้านเร็ว เปิดทางทีมหมูป่าถึงรพ.