ดุสิตโพลเผยคนไทย 80% ดีใจบ้านเมืองสงบ-ขัดแย้งลด หลัง คสช.เข้าบริหาร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนหลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศครบ 10 เดือน ส่วนใหญ่มองความขัดแย้งลดน้อยลงบ้านเมืองสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ขณะเดียวกัน สะท้อนจุดอ่อนของการเมืองไทย ว่ายังขาดสามัคคี มีความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก

TOP ประเด็นร้อน