“ประวิตร”ยันช่วยเหลือเหตุเรือล่มเต็มที่ พร้อมขอโทษพูดกระทบชาวจีน