พบเหยื่อเรือล่มภูเก็ตเพิ่มอีก 2 ศพ ถูกคลื่นพัดไปถึงเกาะพีพี