เตรียมตรวจโครงสร้าง “เรือฟินิกซ์” คาดต่อเรือไม่ได้มาตรฐาน