นักวิจัยพบ “ชมพูสด” คือ สีธรรมชาติที่เก่าแก่สุดในโลก