“โตโยต้า” ฉลองความสำเร็จผลิตรถยนต์ในไทยครบ 10 ล้านคัน