อุตุฯ เตือน อันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร-เรือเล็กงดออกจากฝั่ง