มุมมอง “นักศึกษาไทยในฮิโรชิมา” กับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ญี่ปุ่น