ในหลวง โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ "นาวาตรี" ให้ "จ่าเอกสมาน"