เพจ “Thai NavySEAL” ทำคลิปร่วมส่ง “จ่าแซม” สู่สวรรค์