ทนาย-ครอบครัว “ชัยภูมิ ป่าแส” เตรียมบุก “กองทัพบก” ทวงภาพวงจรปิด