“เชียร์ ฑิฆัมพร” แจ้งความเพื่อนบ้านเหตุสุนัขแสนรักถูกกัด คู่กรณีปัดรับผิดชอบ