"เจ้าพ่อแอมะซอน" ขึ้นแท่นรวยสุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่