"ภาพยนตร์จีน" สร้างประวัติศาสตร์ขาดทุนมากที่สุดในโลก