ร้อยเอ็ด เร่งซ่อมพนังกั้น “ลำน้ำยัง” คาดเสร็จวันนี้