กองทัพบกพร้อมให้ความเป็นธรรม “พลทหาร” ถูก “พันโท” กลั่นแกล้งคดีหนีทหาร