“บีทีเอส” วอนงดแชร์ภาพอุจจาระ เหตุสุดวิสัย เพราะเป็น “ผู้สูงอายุ”