ปารีสห้ามรถทะเบียนเลขคู่วิ่งเจอจับ-ปรับ ตามมาตรการควบคุมมลพิษ