พลิกดูคะแนนเสียง กลุ่มส.ส.อุบลฯปรากฎชื่อถูกดูด มีอย่างน้อย1.8แสนคะแนน