“เขื่อน” ในลาวแหล่งหม้อไฟอาเซียน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การสร้างเขื่อนในประเทศ สปป.ลาว นับเป็นโครงการระดับรัฐบาล ที่ต้องการสร้างเพื่อเป็นแหล่ง ”ผลิตกระแสไฟฟ้า” โดยจะจำหน่ายและส่งออกให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายเป็น "หม้อไฟอาเซียน" หรือ "แบตเตอรี่แห่งอาเซียน"

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน