แบบจำลองคาดน้ำท่วมตอนใต้ของลาวไม่ต่ำกว่า 23 วัน


นักวิชาการอิสระที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำโขงทำแผนภาพแสดงจุดที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน -เซน้ำน้อย และเขื่อนย่อยที่กันช่องสันเขาของเขื่อนเซน้ำน้อย ซึ่งมีด้วยกัน 3 จุด โดยจุดที่เกิดการแตกคือ จุด D ซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเขื่อนหลัก แต่ย้ำว่าเขื่อนย่อยที่แตกนั้นไม่ใช่ตัวเขื่อนหลักของเขื่อนเซน้ำน้อย

TOP ประเด็นร้อน