เผย “ชายโดดตึกศาล”เคยเข้าฟังคดีชายพิการขอความรู้เรื่องสืบพยาน