เปิดบันทึก “ชายโดดตึกศาลอาญา” ชี้คดีลูกชาย ไม่ใช่ทะเลาะวิวาทธรรมดา