จ.น่าน ดินถล่มทับบ้านพัง 4 หลัง ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน