สปป.ลาว รอเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ค้นหาผู้สูญหาย "เขื่อนแตก"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้ว แต่การเข้าพื้นที่ยังคงยาก เนื่องจากน้ำได้พัดดินโคลนเข้ามาในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ รวมกว่า 10 หมู่บ้าน สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือ การรอเครื่องจักรหนักเป็นเครื่องทุ่นแรง การค้นหาผู้สูญหาย 

TOP ประเด็นร้อน