สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จ.น่าน