เปิดปากคำ “ตง” พบข้อมูล “ความยาวมีด” สอดคล้องความลึกบาดแผล “เต้”