แนะ 5 วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก