แพทย์สหรัฐฯ เตือนวัยรุ่นอย่าใช้ถุงยางซ้ำ “เสี่ยงโรคร้าย”