แม่น้ำโขง จ.นครพนม น้ำเพิ่มขึ้นสูง ขณะที่ลำน้ำก่ำท่วมพื้นที่เกษตรเพิ่มอีก