“หมอภาคย์” โชว์ฟิต ผ่านทดสอบสมรรถภาพ ระดับ ผบ.พัน 100 เปอร์เซ็นต์