ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่ คาดทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุด