ผบช.น. เปิดผลสอบยอมรับคดีแทงลูกชายคนกระโดดศาล “หลักฐานน้อยไป”