กลุ่ม BDMS โตต่อเนื่อง หลังคนหันมาดูแลสุขภาพ เร่งผลักดันไทยเป็น “เมดิเคิล ฮับ”