“สามมิตร” บุก “ชัยภูมิ” ดึงคน ปชป.จีบ “สุชน” คนใกล้ชิด “ทักษิณ-พจมาน”