นักวิทย์เตือนโลกกำลังกลายสภาพเป็น “โรงบ่มความร้อน”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นักวิจัยเตือนโลกอาจมีสภาพไม่ต่างจากโรงบ่มอันร้อนระอุ หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียส เนื่องจากแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนตามธรรมชาติอยู่ในสภาพถดถอยจนต้องระบายก๊าซดังกล่าวออกมา และอาจกลายสภาพเป็นตัวเร่งภาวะโลกร้อนเสียเอง

TOP ประเด็นร้อน