สร้างถนนคร่อมทางน้ำเดิม สาเหตุถนนทางขึ้นภูทับเบิกยุบตัว