มหันตภัยโลกร้อน กับสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นับล้านปี