“ดีแทค” ยื่นประมูลคลื่น 1800 ด้าน “ทรู” ถอนตัวไม่ร่วมประมูล